Nyfiket Yrvaken - Territorium

Tillfällig offentlig gestaltning på Kulturnavet Skylten i Linköping under Vinterstad i Ljus 2018. Beställning av Linköpings Kommun.
Ett samarbetsprojekt med Jennifer Spångerud.

Ulven
Vargens närvaro ändrar omgivningens beteende. Precis som kulturen ändrar människors tankar och agerande. Ett territorium. Det tvehövdade, att tvingas leva med varandra. Olika kulturyttringar som samspelar. Påverkan saker emellan, precis som i ljusspelet som är beroende av mörker och ljus, lika mycket påverkas det av omgivningens färger, material och avstånd. Det vakna varghuvudet skriker eller gäspar ut ljus. Ljuset som en analogi av ljudet. En varg som vaknar, starten på något nytt.

Bilden nedaför: Vy från huvudbyggnaden mot soprummet och installationen på innergården.

Mosaiken
Mosaiken blir som ett tillägg till skulpturen på innergården. Tegelstenar är kantiga och livlösa tills en form bryter tankemönstret. En mörk måne som absorberar ljuset.

Bild till höger nedanför: Sett från avlastningsplatsen mot den röda passagen mot innergården. Ingången från stångåhållet.

Vurplagon

Jonathan Dewoon © 2020. All Rights Reserved 

Vurplagon (bild 2)